<

Dokument & Bilder (Fler dokument, bilder och videos finns i forumet)

Denna karta visar var Lönnstorps gård har tänkt sig placera vindkraftverken.

Vy från Sireköpinge

Är det så här vi ska ha det i framtiden?Skriv ut vår bil flyer och placera denna i bilen eller någon annan plats där den syns.