Vårt mål

Vårt Primära mål just nu är att bilda opinion mot den planerade byggnationen av Lönnstorps vindkraftsanläggning, då denna kommer att påverka inte bara de boende utan också naturen.

Och vårt sekundära mål är att förhindra eventuella framtida vindkraftsanläggningar i kommunen.Skriv ut vår bil flyer och placera denna i bilen eller någon annan plats där den syns.